Om mig

Her kan du læse lidt om mig og min person.

http://janengelbrechtpedersen.dk/wp-content/uploads/2022/03/cropped-jan.jpg

Fordybelse og humor

I mit liv er der tid til alvor og tid til sjov.
Humoren er altid tilstede , glimtet i øjet og den ægte interesse for andre.
Jeg er en lyttende person , nysgerrig på livet og dybt reflekterende over alle livets facetter.
Jeg er meget social, men er også en person, der sætter pris på fordybelse alene.
Jeg elsker naturen, sociale relationer og socialt samvær.
Fritiden tilbringes i social kontekst: koncerter, café og værthus besøg, venne- og familiebesøg, rejser, fester, teaterforestillinger, biograf, foredrag, møder og foreningsarbejde.
Men den går også med læsning og fordybelse.

Kort info:

Mand født i 1965. 185 cm høj, 90 kg, slank, socialist, empatisk, reflekterende, humoristisk, ikke vegetar/veganer, elsker friluftsliv, politisk aktiv og samfundsinteresseret, altid klar til at hjælpe andre inkl. med praktiske gøremål (handyman). Romantisk type, socialt anlagt, udadvendt, ryger, drikker i sociale lag, rører aldrig euforiserende stoffer eller narkotika, elsker børn og dyr. Elsker kulturel diversitet, velfærdssamfundet, sammenhold/faglig organisering, at de bredde skuldre støtter de mindre brede. Hader løgn, egoisme, manglende humor, neoliberalisme, nationalkonservatisme, manglende reflektion og fokus på det materielle.

Baggrund
+ -

Efter folkeskolen tog jeg en HF eksamen, en faglig uddannelse som elektronikmekaniker, arbejdede som servicetekniker, derefter en videregående uddannelse som elektroniktekniker, arbejdede derefter med udviklingsarbejde, en uddannelse som ingeniør, arbejdede med undervisning og senest er det så mest WEB udvikling og WEB Design.

Jeg har taget en del kurser også bl.a. i grafisk design med Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator.
Derudover også kurser i kommunikation, WEB Design, SEO, SQL Database infrastruktur, C#, C++ og struktureret programudvikling.
I fagforeningsregi er det blevet til: kommunikation og sparring i praksis, TR introkursus, den gode forhandler, mødeledelse, Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker, Personalejura med fokus på seksuel chikane, Det strategiske lederskab - Basismodul.

Politisk overbevisning
+ -

Jeg kalder mig selv socialist og er idag medlem af Enhedslisten. Har tidligere været medlem af: VS, SF, Danmarks Kommunistiske ungdom, Socialdemokratiet og Forenede Demokrater.

Min definition på socialisme er primært, at jeg ønsker et socioøkonomisk system i hvilket produktionsmidlerne (fx fabrikker, finansielle institutioner, infrastruktur etc.) er underlagt politisk kontrol. Denne kontrol af produktionsmidlerne kan have forskellige udtryk. Der kan fx være tale om statsejerskab, kooperativer eller arbejdernes direkte ejerskab over deres egen arbejdsplads: eks. via pensionsselskaber.

Jeg kan acceptere kapitalistisk markedsøkonomi hvis den er styret af staten.
Jeg mener at at mennesket er socialt af natur. Det vil sige, at mennesker både har brug for hinanden og gerne hjælper hinanden. Jeg mener således, at det ligger dybt i mennesket at tage sig af de svageste i samfundet.
Jeg er ikke revolutionær. Ændringer skal ske 100% demokratisk ved flertalsafgørelser.

Jeg går ind for personlig frihed, men staten skal have lov at blande sig for at beskytte de svageste og samfundets strukturer.

Agnostiker
+ -

Jeg er agnostiker og hvad er så det ?

Agnosticisme er en filosofisk lære, som hævder at det er umuligt at opnå sikker viden om virkelighedens inderste væsen, herunder især spørgsmålet om Guds eksistens.

Agnosticismen og ateismen har rødder i renæssancen og oplysningstiden og er forankret i et naturvidenskabeligt verdensbillede. I Danmark kan nævnes foreninger som Ateistisk Selskab og Humanistisk Samfund, som promoverer ateistiske eller agnostiske synspunkter.
Personligt er jeg til Humanistisk Samfund.

Mellem at være en agnostiker og at være en ateist er der en grundlæggende forskel relateret til den forståelse, som det ene har og det andet om arten af ​​guddommeligheden: agnostikeren , selv om han ikke er i stand til at bekræfte Guds eksistens, mener, at denne viden undslipper ham i det væsentlige, så han kan heller ikke benægte det; den ateist , dog blankt benægter eksistensen af Gud, og enhver form for guddom eller højere enhed, der transcenderer noget.

Materialisme
+ -

Forbrugermaterialisme/Konsumisme er noget jeg har dyb afsky for.
Lige nu har vi ikke et bæredygtig samfund, med hensyn til vores brug af materielle ting, men en lineærlinje. Først tager man de naturlige resurser, som bliver bearbejdet og tilsat en masse andre stoffer på fabrikkerne som oftest bliver produceret i den 3. Verden.

Hvor de arbejder til en urimelig lav løn, og den 3. verden står tilbage med forureningen fra fabrikkerne. Efter produktionen bliver produkterne transporteret til den vestlige verden og solgt. Hvorefter det lander i butikkerne, hvor en forbruger bliver glad for 2 små radioer til 75 kr. Når produktet efter et stykke tid bliver slidt, går i stykker eller bliver umoderne bliver produktet smidt ud og bortskaffet. Denne lineærlinje vil DN ændre så man for en cirkulation, de kalder den for direkte produktansvar. Virksomhederne skal nu have ansvaret for produkterne lige fra tingene bliver dannet til de bliver destrueret. Det vil de realisere med et slags pant system, så virksomheden og kunden bliver knyttet mere sammen, og produkterne kan genanvendes rapperers og opgraderes, i stedet for at ende på forbrændingsanlægget. Det er dog svært at ændre, da det er billigere for producenterne at producere nye produkter end det er at rappere og genanvende det gamle. Det er en af hovedårsagerne til at vi i dag har denne lineær produktion, da man vil producere så billigt og hurtigt som muligt.

En ændring i det lineære system vil kræver en stor økonomisk indsats fra regeringens side, men det ser ikke ud til at kunne realiseres lige nu. I dag er vækst en af hovedpunkterne for at få Danmark, Europa og verden ud af de økonomiske udfordringer vi står midt i. Hvis vi som forbruger køber mere, vil virksomhederne producere mere, de kan ansætte nye medarbejder og virksomheden vil køre på skinner og der vil komme penge i statskassen. Men dette er ikke holdbart for miljøet, det gælder om at finde en måde som stadig kan holde virksomhederne kørende samtidig med at vi ikke ødelægger miljøet.

Jeg er et menneske der har dyb afsky for mærkevarer. Jeg køber hellere secondhand end nyt.
Skal jeg endelig købe nyt skal det være bæredygtigt og prisen er en væsentlig parameter.
Jeg foretrækker at reparere ting fremfor at købe nyt.

Demokrati
+ -

Sand demokrati betyder at alle har adgang til at give sin mening til kende : ingen censur, at alle har ret til at opstille til politiske poster, at alle har ret til at ytre deres meninger men under strafansvar (eks. er det ulovligt at opfordre til vold, kriminalitet og at ytre sig racistisk, at nedgøre andre religion, seksuelle orientering osv.).
Sand demokrati betyder også at man må sørge for at der er plads til alle holdninger.....landspolitisk må spærregrænsen være mindst mulig helst kun 1%.
Folkevalgte bør ikke have lov at modtage gaver eller pengebeløb fra firmaer, privatpersoner eller organisationer/foreninger.
Folkevalgte skal oplyse om alle deres hverv udover den politiske opgave.
Vælgerne bør kunne få et hvert spørgsmål til bindende folkeafstemning. Det bør kræve 15% af de stemmeberettigedes underskrift.
Ingen valgperiode bør vare mere end 2 år. Dermed sikres at vælgerne kan huske politikernes handlinger i valgperioden!

Autoriteter
+ -

Jeg har ingen respekt for autoriteter. Folks stilling, formue, bopæl, alder, besiddelser osv siger mig intet.
Jeg respekterer lovgivningen , den udøvende magt (politiet) og den dømmende magt(domstolene) og reelt ikke andet.
Jeg er ikke interesserede i status. Jeg er meget mere fokuseret på teamwork og selvudvikling. Så længe reglerne er rimeligt klare og formålet meningsfuldt, så følger jeg spillereglerne, tager ansvar for mine egne beslutninger og bliver ved med at lære. Men jeg gider ikke følge en autokratisk, ufølsom chef, som ikke lytter...hverken i jobkontekst, politisk kontekst eller andet. Man har ikke automatisk nogen autoritær stilling ift mig uanset ens baggrund. For mig er alle lige.

De herskende tanker er de herskendes tanker!....

Betingelsen for at vi som mennesker overhovedet kan komme til bevidsthed om noget og ytre det i ord, er at vi benytter os at det samfundsmæssigt tilgængelige sprog. Og det sprog er altid farvet af det som i det pågældende samfund, den pågældende kultur og ditto historiske tid anses for rimeligt og sandt. Så først skal vi gøre op med narrativerne. Normativerne står for fald og den selvstændige tanke skal i centrum.

Racisme
+ -

Racisme er et menneskesyn, som viser både fordomme og diskrimination baseret på sociale opfattelser af biologiske eller kulturelle forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper.
Racisme kan i sin rå og direkte form ses i statistikkerne for hadforbrydelser, hvor etniske minoriteter for eksempel slås ned og udsættes for racistiske tilråb, fordi de måske har en bestemt hudfarve eller religion. I 2018 blev der registreret 260 racistisk motiveret hadforbrydelsessager herhjemme, men der er formentligt meget store mørketal, da mange sager ikke bliver anmeldt. Det kan være muslimer der angriber Jøder, fascister/nazister/højreorienterede der angriber jøder eller muslimer.
Racisme findes på mange planer....politisk og helt nede på det almindelige menneskelige plan på arbejdspladser, i skoler, i foreninger, i fagbevægelsen, i boligbevægelsen osv.

Jeg har dyb afsky for enhver form for racisme.

Social
+ -

Som udgangspunkt synes jeg om de fleste mennesker til det er bevist der ikke er grund til det.
Jeg er normalt rimelig åben overfor alle.
Men der er visse ting jeg har nultolerance overfor:
- Manglende empati
- Pral og selvovervurdering
- Personangreb uden reel grund
- Bagvaskelse, sladder og løgn
- Forskelsbehandling af folk på baggrund af alder, handicap, sygdom, etnicitet, seksuel præference, køn, religion eller social status/økonomiske vilkår.
-

Væsentligste personlige egenskaber
+ -

Kreativ
Nysgerrig
Videbegærlig
Modig
Ærlig
Entusiastisk
Høj social intelligens
Humoristisk
Høj retfærdighedssans
Beskeden
Taknemmelig
Tilgivende
Relativ stor selvkontrol
God til at sætte mig ind i komplekse emner

Boformer
+ -

Jeg er en person der naturligvis er præget af min politiske overbevisning. Jeg vil ikke bo i en ejerbolig eller en privat udlejningsbolig. Jeg er til at bo alment. Hvor man har en vis form for fællesskab og ingen skal tjene på boligen.

Jeg er i parforhold ikke til bofællesskab. Jeg vil have min egen bolig. Derfor kan man jo godt være meget ved hinanden hver især.

Vi ser i verden et samfund, hvor flere og flere par beslutter sig for den nye livsform Cola med to separate adresser. I Danmark vælger ca. 5 pct. alle registrerede ægtepar at bo på to adresser – men i statistikken optræder ikke de par, der ikke er gift, men også vælger denne livsform. Vi ved, at der i Danmark er 1,6 millioner mennesker over 18 år, der har valgt at bo alene. Men statistikkerne siger ikke noget om, hvor mange af dem der er i parforhold. Det er selvfølgelig vigtigt, at man har afstemt sine kerneværdier med sin partner, når man vælger denne livsform. Ellers vil der hurtigt komme en ubalance i forholdet, også selvom man ikke bor sammen.
I dag lægger vi alle de følelsesmæssige æg i én kurv, hos ét menneske: Vi skal være hinandens forælder, psykolog, håndværker, bedste veninde, elsker osv. Det er skide svært, ja umuligt, for selvfølgelig kan ét menneske ikke opfylde alle disse behov, ligesom behovene kan ændre sig hen ad vejen i et langt samliv.

Vi vil grundlæggende gerne hinanden. Der er noget smukt og trygt og også nemt ved at hold fast i det samme menneske gennem et helt liv, men på hvilke præmisser og betingelser?

Det handler om realisme, om at kende sig selv, stå ved sig selv.

Musiksmag
+ -

Mine foretrukne genrer er : pop, rock, folk, klassisk, industriel metal, hard rock og blues.

Jeg hader: dansktop, schlager, swing jazz, funk, disco, techno, eurodance, dance og dødsmetal.

Folk skal kunne deres håndværk: kunne spille, kunne synge, kunne producere og performe.
Og når de ikke kan det længere skal de forsvinde fra musikscenen! Jeg gider ikke lytte fordi de har kunnet engang.

Jeg elsker at skrive musik selv, lytte til det, gå til koncerter og læse om musik.

Ferie
+ -

Generelt kan jeg ikke lide at flyve og vil gøre alt for at undgå det.
Jeg foretrækker at holde ferie i Nordeuropa. Helst Skandinavien , Tyskland eller UK.
Jeg vil opleve noget i mine ferier ikke bare ligge ved en strand.
Foretrækker storbyferie.

Naturelsker
+ -

Jeg elsker en gåtur i skoven, på stranden og i parken.
Jeg er ikke længere til camping i telt, men nyder alligevel naturen.
Jeg har ikke det store kendskab til planter og dyr, men derfor kan man jo godt nyde naturen 🙂
En lang gåtur på 10-20 km eller cykeltur i naturen er et must for mig helst min. 1 gang om ugen.
Jeg elsker den midtjyske natur primært.

Madlavning
+ -

Jeg elsker god mad lavet af kvalitetsråvarer og elsker at lave den selv.
Primært danske og italienske retter.
I hverdagene er det mest hurtig mad (ikke at forveksle med Fast Food: hakkebøf, frikadeller, pastaret med grøntsager(eks spaghetti med rucolapesto og butterbeans, spaghetti Carbonara mv.), hjemmelavet pizza, sandwich, pita, æggekage mv.)
I weekender bruges der gerne mere tid på fremstillingen.

Råvarerne er primært økologiske. Der handles fortrinsvis lokale råvarer for miljøets skyld og ud fra jord til bord tankegangen, friske lokale grøntsager i sæson . Enkel mad , rustikke sammenkogninger af grøntsager og kød, enkelthed, velsmag og lethed er nøgleordene.

Maden behøver ikke være stor og prangende, men enkle retter af de lokale råvarer i sæson med en god vinaigrette og et stykke kød eller fisk er rigeligt. Og gerne med et glas vin eller to til.
I Weekenderne gives maden den tid den skal have for at blive god. God mad skal simre.

At gå i byen
+ -

En tur i byen er for mig enten cafébesøg, restaurantbesøg, koncert, værtshusbesøg eller teaterforestilling.

Af restauranter og caféer er jeg mest til dansk mad, fransk mad, amerikansk mad og italiensk mad. Foretrukne restauranter i Aarhus er: Det Glade Vanvid, Atrium, Flammen, French Corner, Raadhuscafeen, Kohalen, Aarhus Street Food, Café Smagløs, Juliette, Cross Café og Restaurant, Juhls og Burger Boom.

Af værtshuse i Aarhus foretrækker jeg: Brocaféen, Peder Wessel,Under Masken, Boulevard caféen, Jacob Skomager, Agners Bodega, The Golden Lion Pub, Waxies 2021 , Hos Anders, Vinstuen, Pub´en, Den Hvide Hest, Hunters Pub, Flintstone Pub og Casino bar.

Foretrukne spillesteder er: Train, Musikhuset og Fatter Eskil.

Værdier
+ -

Nogle af mine vigtigste værdier er: ærlighed, transparans/åbenhed, demokrati, empati og ligestilling.
Det viser sig i alt hvad jeg gør og beskæftiger mig med.
Jeg arbejder aktivt for ligestilling imellem kønnene, ligestilling for LGBT+ personer, ligestilling for alle uanset etnisk oprindelse og ligestilling imellem folk af alle aldre.
Jeg mener at alle der besidder en form for magt primært skal arbejde for transparens og demokrati. Det uanset om vi taler partier, foreninger, organisationer , afdelingsbestyrelser, fagforeningsbestyrelser mv. Ale beslutningsprocesser skal være tilgængelige og transparente. Og demokrati skal altid være det man sigter efter. Dvs. dem beslutninger berører skal høres.
Empati handler primært om forståelse for folk der har det skidt i samfundet. At man skal hjælpe hvor man har mulighed for det.

Handyman
+ -

Da jeg udover videregående uddannelser også har en håndværksmæssig erhvervsuddannelse elsker jeg naturligvis at lave ting selv: reparere elektronisk udstyr, selv lave elarbejde, selv montere ting, selv male. Mit primære fokus er metalarbejde og el/elektronik arbejde. Mindre tømrer, VVS, murer, anlægsgartner arbejde.

Jeg borer, skruer, monterer, trækker kabler, monterer kabelbakker, monterer strømskinner, udskifter lamper, monterer computernetværk, monterer tyverialarmer, monterer brandalarmer, monterer hårde hvidevarer, udskifter køkkener, udskifter paneler, skifter pakninger, sliber, lakerer, reparerer elektronisk udstyr, reparerer elartikler, limer osv. for venner og bekendte og vil altid helst selv reparere egne ting hellere end sende det ud i byen eller få håndværkere på besøg.