Ghettopakker

En ghettopakke er en økonomisk eller politisk plan for at forbedre de sociale forhold i et socialt belastet boligområde

Ghettopakker øger uligheden

Tilbage i 2018 var grundideen bag opløsningen af boligområder, at der skulle sikres mere blandede beboersammensætninger. Det sker ved, at udsatte beboere skal flytte ud og ressourcestærke ind i områderne. Da pakkerne blev aktualiseret i helhedsplaner var sigtet at der skulle nybygges nye almene boliger som erstatning for dem der blev udfaset og revet ned i boligområderne. De nye boliger – der naturligt vil have en højere husleje – bliver især et tilbud til de mere ressourcestærke, der bor i byens almene afdelinger, så deres boliger kan komme med i puljen, som skal optage beboere fra “Ghettoområderne”. Men skal manpludselig skaffe dobbelt så mange boliger til udsatte beboere, så får afdelingerne, der afgiver dem problemer. I forvejen afgiver de samme afdelinger ressourcestærke beboere til de nybyggede almene boliger. Herudover er der tale om ressourcesvage mennesker der skal flytte hvor de nye højere huslejer bliver et kæmpe problem. Uligheden øges. Folk bliver fattigere og mange boligløse.

Når kommunerne og boligselskaberne skal genhuse familierne fra Vghettoområderne, vil man forsøge at anbringe de udsatte beboere, der eventuelt kan komme til at tælle i et fremtidigt ghettoregnskab i boligområder med færre end 1.000 beboere. De områder kan ikke opnå såkaldt ”ghettoprædikat”.

Det betyder, at manformentlig kommer til at sprede de mange udsatte beboere til mindre boligafdelinger. Som alene på grund af det store antal, der risikerer at skulle flytte fra Ghettoområderne, alle sammen få en høj koncentration af udsatte beboere. Samtidig vil en væsentlig del af det segment, som de udsatte i henhold til ghettolovens grundidé skal kunne spejle sig i, flytte væk for at give plads til dem. Det hænger ikke sammen.

I dag er de udsatte beboere støttet i deres lokalområde, af kommunale institutioner, boligsociale helhedsplaner med mere.

Kommunerne udviser stor vilje til at opnormere indsatser, der kan støtte de udsatte familier, der risikerer at flytte. Men de erkender jo også, at den ikke har penge til at nå hele vejen rundt om behovet.

En stor del af de penge, som der kan søges om fra Landsbyggefonden til boligsociale indsatser forsvinder desværre også.

Så Ghettopakkerne hænger ikke sammen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jan Engelbrecht Pedersen