Politisk Blog

Side
Menu
Nyheder
Du er her:  Velkommen til Politisk Blog

Velkommen til Politisk Blog

 

Denne del af hjemmesiden indeholder synspunkter, analyser og aktuelle links relateret til den nuværende politiske debat i Danmark.

Alle synspunkter i denne blog står kun for min (Jan Engelbrecht Pedersens) egen personlige regning og er ikke noget politisk partis holdninger.

Jan Engelbrecht Pedersen, Sabro Januar 2019


To foreigners (English speaking viewers):

 

This blog is in danish im sorry to say. So no need for foreign viewers to follow this blog.

 


Hvad er politik ?

 

I alle moderne samfund er der opgaver, der er vigtige for de fleste borgere, og som ikke eller kun dårligt bliver løst, hvis ikke staten sørger for det. Nogle eksempler på vigtige opgaver, som samfundet fungerer dårligt uden, er: politi, forsvar, veje, undervisning af 16-19-årige, sundhedsvæsen, hjemmehjælp, biblioteker, beskyttelse af miljøet, sikring af kysterne og forholdet til fremmede nationer. Staten behøver ikke løse alle disse opgaver selv, og det gør den danske stat da heller ikke, men staten må sikre, at opgaverne bliver løst, hvad enten den konkrete opgavevaretagelse varetages af staten, regionerne, kommunerne, EU, private virksomheder eller frivillige organisationer.

Hvis alle var enige om, hvilke opgaver staten skulle sikre varetagelsen af, og hvordan det skulle ske, var politik ikke så interessant at beskæftige sig med. Men sådan forholder det sig ikke. Nogle mener, at mange opgaver bør varetages af staten, mens andre mener, at staten skal spille en mere begrænset rolle. Nogle mener, at det offentlige skal varetage alle offentlige produktionsopgaver selv, mens andre mener, at man i højere grad skal bruge private virksomheder – gennem udlicitering – eller det civile samfund, dvs. borgere og organisationer, der gør en frivillig indsats.

 

Hvordan løser man det problem, at der er uenighed om de fælles opgavers omfang og løsning? I nogle lande er det en enkelt person, en enkelt etnisk gruppe eller et enkelt politisk parti, som træffer beslutningen. Det kan de i reglen ikke gøre uden at undertrykke dem, der mener noget andet, undertiden endda med brutale midler.

Andre lande er demokratiske. Det indebærer, at der er spilleregler, som alle må følge, selvom det i nogle tilfælde indebærer, at der træffes beslutninger, som nogle borgere er uenige i. Når borgere i et demokratisk samfund accepterer beslutninger, de er uenige i, er det, fordi de mener, at de fælles spilleregler – demokratiet – er vigtigere end de konkrete beslutninger, som bliver truffet. I et demokrati har utilfredse borgere nemlig muligheden for at søge at ændre de beslutninger, de er uenige i.

Politik er altså det, der vedrører borgernes fælles interesser. I et politisk demokrati søger man at løse konflikter om fælles opgaver på en fredelig måde. Politisk demokrati er derfor fredelig konfliktløsning. 

Side
Menu
Nyheder

Status her primo april 2019 er at Partierne Enhedslisten, Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre står til at have et flertal efter et valg....MEN.
Alternativet vil ikke pege på en S leder som statsminister men på deres egen leder.
De radikale vil vælte en S ledet regering hvis udlændingepolitik er for stram.
Enhedslisten vil vælte en S ledet regering der ikke ændrer den økonomiske politik.
Enhedslistens krav konflikter umiddelbart med de Radikales politik.

De radikale vil have S til at tage afstand fra Paradigmeskiftet som omfatter stramninger i udlændingepolitikken og blev vedtaget i Folketinget af VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. 

Enhedslistens udmeling kommer, efter at De Radikale i Berlingske 20. marts meldte ud, at de ikke vil støtte en S-regering, hvis den ikke øger det økonomiske råderum.

 Men De Radikale får ikke lov til at diktere den økonomiske politik med Enhedslistens mandater, fortæller enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper.

Så umiddelbart er det svært at se S navigere i dette.

Men S kunne jo lade være at danne regering. Derefter kan de sige til EL,SF,Alt og R at I kan bare danne regering. Vi vælter jer ikke sålænge i loyalt gennemfører folketingets beslutninger til enhver tid uanset at I måtte være imod. Ellers gør vi.
Derefter kan S frit navigere og søge sammen med EL,SF,Alternativet og evt de Radikale og i nogle tilfælde DF om beskæftigelsespolitik, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, børn & unge politik og så i andre spørgsmål samarbejde med V,K ,DF og LA som eks forsvarspolitik, retspolitik, EU politik (nok uden DF men så med R og SF (og måske Alternativet) istedet), udlændinge politik.
Mht den økonomiske politik vil det være forskelligt hvem S kan samarbejde med men på de store linier nok med V,K,LA,DF og R.
I andre tilfælde med EL,SF,Alt,DF og andre igen EL,SF,Alt og R.
Det giver en maksimalt manøvredygtig S gruppe der får sin politik bedre igennem end i en regering.
Så S bør sige til dronningen ved en partileder runde. Vi peger ikke på nogen men vi vil vælte enhver regering der har deltagelse af V,K,DF,LA og NB.
På den vis kan partierne EL,SF,Alt og R finde ud af at danne en regering , måske en koalition måske en et parti regering.
S lover ikke at støtte den kun ikke at vælte den sålænge den gennemfører folketingets beslutninger loyalt.

Optimalt for S ift at få deres politik igennem.....mindre optimalt for så mange andre :)

Mette Frederiksen vil ikke være statsminister, hvis det kræver udlændingelempelser
Dramatisk udmelding fra Pernille Skipper - truer Socialdemokratiet

Dagens vigtigste problemer

Det er ret enkelt.
Man er lykkes med en dagsorden med at velfærden er presset fordi der skulle være for mange der skal have del i den. Så har man drejet fokus over på nogle indvandrere og flygtninge.....og syge og arbejdsløse.
Mens alle kigger derhen lykkes man så med at berige eliten og uligheden bliver ekstrem. Dem der presses i bunden kræver så løsninger.....voila man skal af med de sorte og brune...og de dovne syge skal aktiveres og pines ihjel.
Samtidig har man med EU arbejdskraftens frie bevægelighed og globalisering generelt skabt et pres på arbejdsmarkedet i bunden.
Man har pga uligheden skabt store spændinger i verden og derfor en terror trussel. Den kan man bekvemt udnytte til at indskrænke den personlige frihed, lave ekstrem overvågning, vilkårlige anholdelser osv.

Analogierne til Nazisternes udskamning og forfølgelse af jøderne ligger lige til højrebenet....ligesom deres terror regime (og sovjets og Kinas) ligeledes synes bekendt ift indskrækninger af friheden.

Det er ikke svært at se hvem der vinder på at folket i bunden slås indbyrdes....det er alle dem hvorfra opmærksomheden bortledes...eliten der øger sin formue med eksponentiel hastighed for tiden.

 

 


 


Historien går i ring...vi har set det før. Man skifter bare syndebukkene ud.
Ift. den globale ulighed så er den baseret på en ikke holdbar situation med abnorm stor vækst og produktion der ikke er bæredygtig.
Taberne bliver igen de fattigste når økosystemerne bryder sammen (og klimaet). Så kan man for alvor frygte de forlanger handling fra deres ledere. Det bliver grimt....og nej det bliver ikke eliten vreden vendes imod....den virkelige elite.

Sidst vi havde problemet rebootede man med en verdenskrig....hvad mon man gør næste gang ? For virkelig at røre ved de systemer der skaber problemerne gang efter gang gør man naturligvis ikke.....de beriger jo de få hele tiden......man slagter jo ikke guldkalven....desværre.

Det kommende valg

Inden det kommende valg er der en række problemer der skal adresseres af politikerne hvis vi skal kunne bruge dem fremadrettet.


1) Psykiatrien sejler. Folk sendes syge på gaden og genindlægges straks efter..tit med politiets hjælp eller de begår selvmord straks efter. Der skal et massiv løft til. Og det skal ikke finansieres ved at stjæle penge fra andre grupper på overførselsindkomster: satspulje.

2) Folk der ret beset ikke har en erhvervsevne skal ikke sendes i det ene afprøvnings/ressourceforløb efter det andet fordi det tilgodeser kommunernes økonomi ift statsrefusion.

3) Det skal sikres at vigtig dansk infrastruktur ALDRIG privatiseres. Det skal et flertal love befolkningen. Hverken helt eller delvist. (Energisektor , vandforsyning)

4) Der skal findes en løsning på at Skat bedrages af udlændinge og at danskere og firmaer sender milliarder i skattely. Skat skal styrkes voldsomt og de nødvendige love laves så det sikres at danskerne ikke betaler milliarder til kriminelle og spekulanter.

5) Der skal mere fokus på integration end på stram udlændingepolitik. Lige pt. har ingen fokus på at få en vellykket integration men kun på at signalere stramninger og at man holder folk ude.

6) Svage ældre skal altid kunne komme på plejehjem hvis de ønsker det og de føler sig hjælpeløse, ensomme og er angste for at bo alene. Kommunerne skal tvinges til at oprette de fornødne pladser.

7) Finanssektoren skal under skarp kontrol. Måske skal den tvinges til altid at have statsrepræsentanter i bestyrelserne og lovgivningen skal strammes, finanstilsynet voldsomt styrkes og så skal man gå benhårdt efter dem der har syndet med hvidvask. Straffen kan kun være for lav.

8) Der skal oprettes en statsbank der kun tilbyder: nemkonto med tilknyttede betalingskort: Dankort, Mastercard DEBIT, Visa Elektron , betalingsservice, netbank, valuta veksling.
For folk uden behov for lån og investeringer.
Som det er i dag flåes folk i gebyrer af de kommercielle banker der ikke piller disse bankers udlånsprodukter o lign ned af hylderne. Alternativt skal man sikre at danskerne kan få ovenstående i ALLE banker uden gebyrer.

9) Folkepensionister der kun har folkepensionen og en lille ATP og altså hverken formue eller arbejdsmarkeds/private pensioner skal have en højere udbetaling. De bør samlet have en indkomst svarende til dagpengesatsen inkl. personlige tillæg, ældrecheck og boligydelse.

 

Side
Menu
Nyheder

Powered by Jan Engelbrecht Pedersen | Template by Jan Engelbrecht Pedersen | Login