Dansk politik sommeren 2021

Her Juli 2021 er vi stadig midt i en Covid-19 pandemi hvor vi dog kan se en smule optimistisk på det hele. Folketinget har vedtaget en genåbningsplan. Vi er ved at få befolkningen vaccineret. Desværre viser det sig at vaccinerne ikke er så virksomme ift nye mutationer af virus og da store dele af den yngre del af befolkningen ikke er færdig vaccineret ser vi en stor stigning i antallet af smittede. Spørgsmålet er om genåbningen var rettidig omhu…de kommende måneder vil vise det. Personligt tror jeg det var en fejl med så omfattende en åbning så tidlig.

Regeringens parlamentariske flertal er i opbrud. De Radikale bejler til højre side i salen. Samtidig oplever vi en utilfreds venstrefløj der ikke føler de får nok for deres støtte. Samtidig vil de ikke vælte regeringen på eks spørgsmål om klimaindsats. De er naturligvis bange for alternativet…at der kommer en regering bestående af borgerlige partier hvor de slet ikke får indflydelse.

2021 er også året for overenskomstforhandlinger. De fleste offentlige grupper har stemt for forhandlingsresultaterne. Sygeplejerskerne undtaget. Sygeplejerskerne ønsker bedre normeringer og ikke mindst højere lønninger. Deres problem har hidtil været at det nødberedskab de skal stille med ved en konflikt har været bedre end normal beredskabet så hidtil har de færreste opdaget konflikten. Dansk sygeplejeråd vil dog skærpe konflikten fra august og udtage flere sygeplejesker til strejke. Spændende om det kommer til at medføre politisk indgriben.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jan Engelbrecht Pedersen