Jan Engelbrecht Pedersen

We Aim to Please

På denne side finder du blogging om forskellige emner , udbud af serviceydelser (IT service, Elektronik service, WEB Design, Konsulentbistand)

EMNER JEG DEBATTERER

01.

Boligpolitik

Alle skal have råd til en bolig. Derfor er det vigtigt at mindst 25% af al bolig nybyggeri er almene boliger. Det er samtidig vigtig at gode store almene boliger ikke fjernes fra leje markedet (eks. ved nedrivning) ifm Ghetto lovgivning.

02.

Fællesskabet

Det vigtigste i et samfund er at velfærden fungerer. Det vil sige lige og gratis adgang til sundhedsvæsenet. En fungerende ældre pleje, gratis skolegang og videreuddannelse til alle, at vi tager os af de gamle, de syge, de handicappede og at de får en tålelig tilværelse.

Det er ligeledes vigtig at vi passer på syge og svækkede eks ved epidemier.

03.

Byudvikling

Det er vigtigt når man planlægger nybyggeri at man giver plads til fælles arealer. Til grønne områder. Det er ligeledes vigtig at man sørger for at trafikafviklingen til og fra disse områder er optimal.. Heri inkluderet cykelstier, kollektiv trafik og veje. Når man planlægger byggeriet er det vigtigt at indtænke konteksten. At nyt byggeri ikke skæmmer det eksisterende ældre byggeri.

04.

Politisk integritet

Det vigtigste i et demokrati er at de folkevalgte har høj integritet. Dvs. at de er ordholdende. At de går foran med et godt eksempel. At de ikke sætter strategi før medmenneskelighed. At de altid arbejder for fællesskabet og ikke isolerede særinteresser. De må aldrig kunne købes af pengestærke interesser.

05.

Ligestilling

Ligestilling er stadig et kæmpe issue i 2021.
Kvinder har ikke lige adgang til ledende stillinger, bestyrelsesposter, forskerstillinger osv.
En stor del af problemet er ved rekrutteringen hvor der stadig er flest mænd der sidder og vælger primært mænd. En anden problemstilling er psykologisk. At mange kvinder ikke , som mange mænd, har en tendens til at se meget optimistisk på eget værd og egne evner. En anden problemstilling er at kvinder i høj grad skal dobbelt jobbe: både med karriere og på hjemmefronten med hjem og børn.

06.

LGBT+

Selv i 2021 er der ikke indtrådt reel ligestilling ift LGBT+ personer.
Det er stadig tabufyldt at være LGBT+ person. Der er stadig en stor stigmatisering og i høj grad forfølgelse og direkte voldelige overfald.
Dette er dybt forkasteligt. Især ses der ned på gruppen af visse folk med anden etnisk herkomst og fra højreorienterede fraktioner.
Det skal der nødvendigvis arbejdes med at udbedre. Der skal udvises total nul tolerance ift homofobisk adfærd. Og straframmerne skal sættes op.

07.

Sølvpapirshatte

ifm. Covid-19 pandemien blev det meget tydeligt at der desværre findes en udbredt dyrkelse af konspirationsteorier. Folk der mener at restriktioner og vaccinationer er en del af en sammensværgelse fra elitens side. Typisk er det funderet i skriv på obskure sites som 4chan eks. Folk finder deres informationer uden for de officielle kilder som de ikke stoler på. Ganske tragisk da det reelt jo er religion og da det jo forstærker et problem: pandemien.

08.

Klimapolitik

I dag udspringer den danske klima- og energipolitik i høj grad af de forpligtelser, som vi som land har påtaget os i international og europæisk sammenhæng. En del af målsætningerne stammer oprindeligt fra FN-forhandlingerne. Her forpligter EU sig som én samlet union. De forpligtelser forplanter sig derefter til Danmark via EU bl.a. i form af nationale reduktionsmål. Derudover vedtages der generel EU regulering, som har direkte virkning i Danmark. Derfor spiller EU en afgørende rolle for den danske klima- og energipolitik. Endelig findes der dog også særlige danske indsatser.
Danmark skal gå foran og vise vejen og som vi gjorde med Vindmølleteknologien blive verdens førende inden for grøn teknologi. Det bliver vi kun med klimamål der benhårdt følges som tvinger os til at udvikle den nye grønne teknologi.

09.

COVID-19

Verden oplevede fra marts 2020 en verdensomspændende epidemi. Vi så skrækindjagende scenarier fra bl.a. Italien og Kina med lig i gaderne. WHO og verdens regeringer iværksatte derfor restriktioner der skule mindske smitten og samtidig speede man processen op med at udvikle vacciner. Problemet var at sygdommen var ekstremt smitsom. Samtidig havde den potentiale til at give meget alvorlige forløb der medførte indlæggelse på intensiv afdelinger og ultimativt død. Hospitalerne kom under gigantisk pres og potentielt kunne det gøre de nedsmeltede så folk skule afvises ved behandling af alle mulige andre sygdomme.
Inddæmningsstrategier, nedlukning af samfund, isolation af smittede, håndhygiejne, mundbind og social distance blev normen.
I Danmark har vi været særdeles dygtige til dette takket være en regering inkl støttepartier der har kørt en forsigtighedspolitik. Det har senere vist sig at en modspiler i dette har været den danske sundhedsstyrelse. Også borgerlige partier har været en modstander. Disse har prioriteret personlig frihed og erhvervslivets vilkår højere.
Jeg mener at hensynet til fællesskabet og især sundhedsvæsenets funktion altid skal veje tungest. I en situation hvor mange nu er vaccineret er det største problem egentlig at det nu er de unge der bliver syge. Problemet her er senfølger. De unge indlægges ikke på intensivafdelinger i særlig høj grad. Men de får senfølger af COVID 19. Disse udgør en fremtidig bombe under sundhedssystemet. Så der er behov for yderligere smitteinddæmning.

10.

Kultureliten

Kulturlivet kan opdeles i kultur for masserne og så kultur for eliten. Masserne vil have musik som pop, rock, dansktop/schlager/country, hip hop. De vil have actionfilm, komikfilm og generelt underholdende film uden tungt indhold. De vil have underholdning på TV. Skal de have billedkunst skal det helst være naturalisme.

Så er der eliten der vil have kunst der provokerer. Kunst der kræver en større kognitiv funktion for at det kan tilegnes og så vil de primært have kunst der giver dem en persona. Hvor de således kan opnå en identitet via den kunst de konsumerer og primært har som samtaleemne i deres sociale boble.

Spørgsmålet er vel hvad et samfund skal prioritere. Jeg er dybest set tilhænger af at kulturlivet er selvbærende. Problemet i det er så at indtil en udøvende kunstner bliver populær i offentligheden og rigtig kan leve af sin kunst er der en udviklingsperiode der er helt brødløs. Så samfundet må nødvendigvis støtte vækstlaget. Når vi så er ovre denne periode mener jeg så kunsten skal være selvbærende og at publikum må vænnes til at betale det for kunsten som omkostningerne dikterer.

11.

Psykiatrien. Lægevidenskabens stedbarn.

Psykiatrien i Danmark er dysfunktionel. Der mangler katastrofalt mange sengepladser. Der mangler psykiatere og det der skal komme efter indlæggelser sejler: kommunal delen med bosteder, hjemmestøtte mv.

Det største problem er allokering af midler. Den somatiske medicin prioriteres fremfor psykiatrien. Sagen er at hver 10. dansker får en psykisk lidelse. Dermed er det en af de største patient grupper der findes. Men patientgruppen tilgodeses ikke med 10. pct af sundhedsmidlerne.

Når folk så kommer i kontakt med systemet er problemet at de tit møder inkompetence. Det er ikke højt specialiserede læger (psykiatere) og specialpsykologer i psykiatri de møder. Dermed fejldiagnosticeres folk tit og det giver masser af ørkenvandring i systemet for patienterne.
Samtidig er det evident at der visse steder i psykiatrien bl.a. i Midtjylland er en tendens til at give folk særdeles farlige cocktails af psykofarmaka der helt evident slår dem ihjel.
Tendensen er klarest i Midtjylland og helt modsat i hovedstadsområdet.
Psykiatrien skal prioriteres. Der skal allokeres flere midler til den og kommunerne skal tvinges til det samme.
sagen er nemlig at psykisk sygdom medfører misbrug, dysfunktionelle familier hvor børn lider overlast og masser af spildte samfundskroner på overførselsindkomst og tabt arbejdsfortjeneste(tabte skattekroner!).

12.

Kommunisme....en fejlslagen ideologi

Nå ja kommunismen har altid slået fejl... George Orwell skrev en bog om hvorfor... General Napoleon.
Det største problem er at kommunismen bare genererer en ny elite... Som har magtmonopolet og som akkumulerer alle landets ressourcer til sig selv og samtidig giver fanden i folkets ve og vel. Et andet problem er planøkonomi. Det er simpelt ikke muligt at generere vækst, hvis der ikke er en gullerod for aktørerne. Da Kina åbnede op for delvis markedsøkonomi gik landet fra at være et u land til en af verdens stærkeste økonomier.
Kommunistiske lande har heller ikke markedsøkonomi på arbejdsmarkedet. Typisk er det vigtigere at være partimedlem end at være reel kvalificeret til et job. Det giver et dysfuntionelt samfund. Og så er der jo spørgsmålet om menneskerettigheder. Kommunistiske regimer forfølger typisk systemkritikere og holder befolkningen i et jerngreb. Kun frihed og demokrati giver et samfund der har succes. Bange mennesker præsterer dårligt.
Kommunisme er iøvrigt noget helt andet end socialisme.
Men Cuba, USSR, Nord Korea, Kina... Osv... Eksemplerne er utallige på at kommunisme er fail.
Kan socialisme så realiseres? Ikke 100%. Men det kan realiseres hvis konteksten er markedsøkonomi og demokrati. Man sørger for at tøjle markedsøkonomien. Man lader befolkningen eje produktionsmidlerne via fonde, pensionskasser og lønmodtager ejede finansinstitutioner. Man sørger ligeledes for at beskatte de store formuer hos både private og selskaber. Herudover har man et veludviklet velfærdssamfund. Man sørger for at alle har råd til en bolig, alle har ret til gratis uddannelse, alle har ret til gratis lægehjælp og alle har ret til gratis ældrepleje. Så er man godt i mål med socialisme.... Lande der kommer tættest på dette er de skandinaviske lande 😉
About Me

Mit navn er Jan Engelbrecht Pedersen

Jeg har igennem mange år arbejdet med WEB Design, Service på IT udstyr, service på elektronisk udstyr,.
Herudover har jeg været engageret i foreninger og i politik. Det sidste gør jeg følger meget med i samfundsforhold og skriver om dette.

jan

Vær den forandring du ønsker at se i verden. – M. Gandhi

Jan Engelbrecht Pedersen